Kontakt z brokerem O nas Zg?oszenie szkody Og?lne warunki ubezpiecze? Przyst?p do ubezpieczenia on-line Oferta naszych ubezpiecze?

Akma-Brokers Sp. z o.o.
ul. Poleska 27
40-733 Katowice
telefon: +48 32 353 59 48 (do 53)
e-mail: ubezpieczenia@akmabrokers.com.pl

Regulamin strony POBIERZ (PDF)

Kapitał zakładowy: 250.000 zł
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy
Wpis pod nr KRS 0000052138
Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U
NIP: 627-10-05-691
Regon: 27117273