Kontakt z brokerem O nas Zg?oszenie szkody Og?lne warunki ubezpiecze? Przyst?p do ubezpieczenia on-line Oferta naszych ubezpiecze?
  • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO艢CI MAJ膭TKOWEJ FUNKCJONARIUSZY

Szanowni Pa艅stwo,

16 maja 2011r wesz艂y w 偶ycie przepisy dotycz膮ce odpowiedzialno艣ci finansowej urz臋dnik贸w, kt贸rzy wydadz膮 z艂e decyzje naruszaj膮ce przepisy prawa i dzia艂aj膮ce na szkod臋 obywatela - Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialno艣ci maj膮tkowej funkcjonariuszy publicznych za ra偶膮ce naruszenie prawa.

Odszkodowanie z tego tytu艂u poszkodowany otrzyma z bud偶etu pa艅stwa, urz臋dnik za艣, kt贸ry przyczyni艂 si臋 do wyrz膮dzenia szkody swoj膮 decyzj膮, b臋dzie musia艂 owe pieni膮dze zwr贸ci膰. Odpowiedzialno艣膰 tak膮 ponios膮 ci urz臋dnicy, kt贸rzy dopuszcz膮 si臋 ra偶膮cego naruszenia obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawnych.

Bior膮c pod uwag臋 zapotrzebowanie na ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej funkcjonariuszy publicznych za ra偶膮ce naruszenie prawa w chwili obecnej czterech z dzia艂aj膮cych na rynku polskim ubezpieczycieli tj. STU ERGO HESTIA S.A., PZM TU S.A., ALLIANZ TU S.A. oraz HDI ASEKURACJA S.A. przygotowa艂y odpowiedni膮 ofert臋 ubezpieczeniow膮.

W 2012r zweryfikowali艣my dotychczas otrzymane oferty ubezpieczeniowe poprzez rozes艂anie zapytania brokerskiego na ca艂y rynek ubezpieczeniowy.

Otrzymali艣my nast臋puj膮ce oferty:

HESTIA PZM ALLIANZ HDI Asekuracja
Czasowy zakres ochrony Ochron膮 ubezpieczeniow膮 obj臋te s膮 szkody zg艂oszone w okresie ubezpieczenia, b臋d膮ce nast臋pstwem wypadku, kt贸ry mia艂 miejsce w okresie ubezpieczenia Ochron膮 ubezpieczeniow膮 obj臋te b臋d膮 wypadki ubezpieczeniowe zaistnia艂e w okresie ubezpieczenia
Franszyza / udzia艂 w艂asny BRAK 1 000 z艂 BRAK BRAK
Najni偶sza mo偶liwa do uzyskania suma gwarancyjna 30 000 z艂 30 000 z艂 30 000 z艂 60 000 z艂
Sk艂adka roczna za najni偶sz膮 sum臋 gwarancyjn膮 20 z艂 18 z艂 105 z艂 240 z艂
Najwy偶sza mo偶liwa do uzyskania suma gwarancyjna 150 000 z艂 200 000 z艂 150 000 z艂 150 000 z艂
Sk艂adka roczna za najwy偶sz膮 sum臋 gwarancyjn膮 70 z艂 90 z艂 290 z艂 300 z艂

Bior膮c pod uwag臋 zar贸wno zakres udzielonej ochrony jak i wysoko艣膰 sk艂adki rekomendujemy Pa艅stwu wyb贸r oferty STU ERGO HESTIA S.A.

OFERTA UBEZPIECZENIA W RAMACH UMOWY ZAWARTEJ POMIEDZY AKMA BROKERS SP. ZO.O. A STU ERGO HESTIA S.A.

HESTIA
Ubezpieczaj膮cy AKMA BROKERS SP. O.O.
Ubezpieczeni zg艂oszeni do ubezpieczenia funkcjonariusze publiczni
Okres ubezpieczenia roczny
Przedmiot ubezpieczenia odpowiedzialno艣膰 cywilna maj膮tkowa za szkody wyrz膮dzone przy wykonywaniu w艂adzy publicznej, kt贸r膮 ponosz膮 zgodnie z Ustaw膮 z dn. 20/01/2011r o odpowiedzialno艣ci cywilnej maj膮tkowej funkcjonariuszy publicznych za ra偶膮ce naruszenie prawa
Suma gwarancyjna
Sk艂adka roczna dla os贸b, kt贸re zg艂osi艂 si臋 do ubezpieczenia do 31 maja 2012r
30 000 PLN - 14 PLN za osob臋
50 000 PLN - 21 PLN za osob臋
100 000 PLN - 31,5 PLN za osob臋
120 000 PLN - 42 PLN za osob臋
150 000 PLN - 49 PLN za osob臋
Suma gwarancyjna
Sk艂adka roczna dla os贸b, kt贸re zg艂osi艂 si臋 do ubezpieczenia po 31 maja 2012r
30 000 PLN - 20 PLN za osob臋
50 000 PLN - 30 PLN za osob臋
100 000 PLN - 45 PLN za osob臋
120 000 PLN - 60 PLN za osob臋
150 000 PLN - 70 PLN za osob臋
Uwaga wzrostu stawek o 100% dla pracownik贸w administracji celnej i skarbowej
Franszyzy
Udzia艂y w艂asne
brak
Czasowy zakres ochrony zg艂oszone w trakcie okresu ubezpieczenia ROSZCZENIA z tytu艂u dzia艂ania / zaniechania ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia

POBIERZ szczeg贸艂owe warunki ubezpieczenia.