Kontakt z brokerem O nas Zg?oszenie szkody Og?lne warunki ubezpiecze? Przyst?p do ubezpieczenia on-line Oferta naszych ubezpiecze?
  • ZGŁOSZENIE SZKODY Z GRUPOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY WYKONYWANIU WŁADZY PUBLICZNEJ

POLISA NR

UBEZPIECZAJĄCY

UBEZPIECZONY (IMIĘ I NAZWISKO)

PESEL

ADRES EMAIL

TELEFON

OKRES UBEZPIECZENIA

SUMA GWARANCYJNA

OPIS OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA

WYSOKOŚĆ ROSZCZENIA ZGŁOSZONEGO PRZEZ POSZKODOWANEGO

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEGO UPOSAŻENIA UBEZPIECZONEGO