Kontakt z brokerem O nas Zg?oszenie szkody Og?lne warunki ubezpiecze? Przyst?p do ubezpieczenia on-line Oferta naszych ubezpiecze?
  • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY

DANE UBEZPIECZAJĄCEGO

NAZWISKO

IMIĘ

KOD POCZTOWY

MIASTO

ULICA

NUMER DOMU

NUMER LOKALU

NUMER TELEFONU

PESEL

ADRES EMAIL

NAZWA JEDNOSTKI (MIEJSCE ZATRUDNIENIA)

MIEJSCOWOŚĆ JEDNOSTKI (MIEJSCA ZATRUDNIENIA)

SUMA GWARANCYJNA

JESTEM PROCOWNIKIEM ADMINISTARCJI
CELNEJ LUB SKARBOWEJ

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

OKRES UBEZPIECZENIA

DATA ROZPOCZĘCIA UBEZPIECZENIA

WYBIERZ SPOSÓB PŁATNOŚCI ZA UBEZPIECZENIE:

INTERNETOWA SZYBKA PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA
(PRZEZ STRONĘ PRZELEWY24.PL)
TRADYCYJNY PRZELEW BANKOWY
(W ODDZIALE LUB PRZEZ INTERNET)

WYRAŻAM ZGODĘ NA ZAWARCIE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ, WYNIKAJĄCEJ Z USTAWY Z DNIA 20 STYCZNIA 2011 R. O ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIE PRAWA, W MOIM IMIENIU, NA MOJĄ RZECZ I NA MÓJ KOSZT PRZEZ AKMA-BROKERS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH.

TAK

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AKMA-BROKERS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH, W CELU ZAWARCIA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI FINANSOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST AKMA-BROKERS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ UL. POLESKA 27, 40-733 KATOWICE. DANE BĘDĄ PRZETWARZANE W CELACH UBEZPIECZENIOWYCH I NIE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE ODBIORCOM DANYCH W ROZUMIENIU ART. 7 PKT 6 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. INFORMUJEMY, ŻE MA PANI/PAN PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH DO ICH POPRAWIANIA. PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE.

TAK